Nie czekając na spełnienie obietnic wsparcia dla Rakowa ze strony parlamentarzystów i przedstawicieli rządu, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk złożył wniosek o zabezpieczenie środków w planach finansowych miasta na modernizację stadionu przy ul. Limanowskiego.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami inwestycję ma dofinansować Ministerstwo Sportu i Turystyki. Władze miasta oraz częstochowski klub czekają na obiecywane wcześniej 20,5 mln zł. Na razie ministerstwo zadeklarowało jedynie 10 mln zł w trzech transzach. To zaledwie 27 proc. szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

- Przygotowując ten projekt od początku wnioskowaliśmy o określone środki, bo padały konkretne deklaracje dotyczące wsparcia, sięgające nawet 70 proc. planowanych kosztów zadania - mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – My robimy co do nas należy i oczekujemy tego od polityków, którzy składali publiczne obietnice. Chcę traktować je poważnie, dlatego proponuję Radzie Miasta zabezpieczenie w budżecie miasta i prognozie finansowej środków na wkład w realizację "Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie". Wierzę jednocześnie, że dofinansowanie z Ministerstwa wyniesie docelowo 20,5 mln zł. Z tą intencją wymagana w projekcie pula środków została przeze mnie zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Częstochowy.

Starania miasta dotyczące realizacji projektu z oczekiwanym wsparciem ministerialnym popiera prezes PZPN Zbigniew Boniek, który podpisał się – obok prezydenta miasta – pod wspólnym listem do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki. Prezydent i prezes PZPN, wnioskując o wyższe dofinansowanie, piszą w nim m.in.:

(…) Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować przebudowę i rozbudowę stadionu Rakowa, potrzebną zarówno obecnej drużynie piłkarskiej, która zdobyła serca wielu mieszkanek i mieszkańców miasta i regionu, jak i perspektywicznie służącą rozwojowi piłki nożnej w naszym mieście. Projekt jest ważny także dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zainteresowany jest zarówno podnoszeniem poziomu sportowego, jak i standardu infrastruktury piłkarskiej w kolejnych ośrodkach w naszym kraju. RKS Raków Częstochowa jest obecnie Klubem, który poczynił w ostatnim okresie w skali kraju największe postępy i z całą pewnością na istotne ministerialne wsparcie zasługuje (…).

Koszt przebudowy stadionu jest szacowany na 36,7 mln zł, choć realna kwota będzie znana dopiero po przetargu wykonawczym. Władze miasta wnioskują o dofinansowanie inwestycji w kwocie blisko 20,5 mln zł, a jednocześnie wykonują kolejne, niezbędne kroki przybliżające do realizacji ważnej dla całego środowiska piłkarskiego inwestycji.

Prezydent miasta złożył w piątek, 5 kwietnia projekt zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, skierowany na sesję nadzwyczajną Rady Miasta. Zaplanował w nim, że na zadanie: „Prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie, w tym budowa Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie” zapisane zostaną nakłady w łącznej kwocie 37,7 mln zł (z limitami wydatków: 13,7 mln zł na 2019 r., 20,2 mln na 2020 r. oraz 3,8 mln zł na 2021 r.). Źródłem pokrycia większości tegorocznych miejskich wydatków na inwestycję ma być kredyt bankowy. Miasto wciąż liczy jednak na pełną dotację ze strony ministerstwa.

W piątek, 5 kwietnia miasto podpisało także umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową, związaną z realizacją inwestycji "Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie". Wykonawcą będą poznańskie firmy Demiurg Project SA i Demiurg sp. z. o.o., za kwotę blisko 331 tys. zł. Wcześniej udało się także spełnić warunek niezbędny do zawarcia tej umowy. Miasto odkupiło od RKS Raków za 150 tys. zł prawa autorskie do projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie klubu. Dokumentacja powinna być gotowa w dwa miesiące. Następnie powinien zostać ogłoszony przetarg na realizację prac budowlanych. 

 

źródło: UM, fot: mat.Artura Grodzińskiego (ART)

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę