W czwartek, 14 września w Zespole Szkół im. Wisławy Szymborskiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego uroczyście otwarto nową salę gimnastyczną.

Sala gimnastyczna budowana była od podstaw. Uzupełni bazę sportową szkoły, na którą dotychczas składały się kompleksowo wyposażona siłownia, boisko szkolne i sekcja rowerowa. Bazę edukacyjną placówki stanowi m.in. 17 sal dydaktycznych, w tym 2 pracownie fryzjerskie, pracownia gastronomiczna, logistyczna, kosmetyczna, 2 sale komputerowe, świetlice i aulę.   

14 września w uroczystym otwarciu nowej sali wziął udział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Na uroczystość przyszedł też poseł ziemi częstochowskiej Andrzej Szewiński. Ze strony organizatorów był m.in. dyrektor szkoły Marcin Sygiet i prezes zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) Jacek Kwiatkowski.

Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej ZDZ  prowadzi kształcenie młodzieży i dorosłych. W ramach Zespołu działa liceum ogólnokształcące (obejmujące klasę cywilną z możliwością wyboru innowacji według zainteresowań, Oddział Przygotowania Wojskowego i klasa wojskowo-policyjna ze specjalizacją ,,cyberbezpieczeństwo państwa”) oraz technikum (kształcące techników informatyków ze specjalnością e-sportową, techników usług fryzjerskich ze specjalnością kosmetyczną, techników żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością ,,dietetyka” oraz techników żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością ,,barista”).  

Prowadzący placówkę przy ul. ul. Jagiellońskiej 141 Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Katowicach to będące instytucją rynku pracy stowarzyszenie o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym. Jego celem jest edukacja zawodowa, przeciwdziałanie bezrobociu w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych rożnych grup społecznych. 

fot. Łukasz Kolewiński

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę