W środę, 21 września w wieku 98 lat zmarł Mieczysław Hrehorów, jeden z najbardziej znanych i zasłużonych w Częstochowie działaczy w dziedzinie kultury fizycznej. Dla wielu był wzorem idealisty-społecznika.

Mieczysław Hrehorów urodził się 11 lutego  1924 roku w Złoczowie (dzisiejsza Ukraina). Wychowywał się w wielopokoleniowej rodzinie katolickiej i patriotycznej. Najwięcej czasu wolnego  spędzał  z rówieśnikami pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego i polskiego. W tej  zbiorowości zdobywał wykształcenie i doskonalił  się sportowo. Jego pasją była piłka siatkowa oraz turystyka w tym wycieczki górskie i narciarstwo. Do tych dyscyplin miał szczególne predyspozycje.  Niestety II wojna światowa przerwała realizację jego marzeń sportowych. Przeżył trzy okupacje:  sowiecka ( 17.09.1939-1941), niemiecką (1941-1944) i  po raz drugi sowiecką (1944-1945). Z Kresów do Częstochowy przybył 7 września 1945 r. Od początku pobytu związał się ze środowiskiem sportowym. W listopadzie 1946 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Administracyjno- Handlowej (rozważał też studia w Akademii  Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie). Za namową starszego kolegi Bogdana Hoffmana w towarzystwie Tadeusza Bojanka reaktywował w 1946 roku Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie.  Mieczysław Hrehorów wymyślił dla AZS Częstochowa białe barwy, a gryf przyozdobił złotą  obwódką (te dwa symbole towarzyszą  jemu i Częstochowie już  siedemdziesiąt sześć lat).  W latach czterdziestych XX wieku  organizował elitarne reprezentacyjne akademickie bale (taniec także był jego pasją), z których dochód przeznaczono na działalność statutową AZS.  Jego talenty organizacyjne i pedagogiczne zostały w pełni  wykorzystane  dla potrzeb sportu  w Częstochowie.

Częstochowa okazała się dla niego trafionym wyborem życiowym. Tu z panią Krystyną (uprawiała pływanie w AZS Częstochowa) założył rodzinę, szefował częstochowskim firmom budowlanym, budował obiekty sportowe. Przewodził pracom Klubu Seniora AZS Częstochowa (dokładnie 52 lata). Był inicjatorem spotkań opłatkowo-noworocznych AZS, a także  wielu imprez sportowych organizowanych dla częstochowian. Członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego, działacz harcerski, popularyzator turystyki, członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich. W artykułach publicystycznych, a ostatnio na licznych spotkaniach z  częstochowską młodzieżą szkolną przybliżał problematykę Kresów Wschodnich i warunki życia w pierwszym pięcioleciu w powojennej Częstochowie. Doczekał się monografii autorstwa dr Ryszarda Stefaniaka  „ Mieczysław Zbigniew Hrehorów – Historia jednego niezwykłego życia".       

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę