Po autopoprawce prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej zostały zapisane środki potrzebne do modernizacji stadionu na potrzeby ewentualnej gry w pierwszej lidze. Teraz wszystko w rękach radnych miasta, którzy w czwartek będą głosować nad budżetem. Warto wspomnieć, że o te środki zabiegłao wiele grup związanych z częstochowską drużyną piłkarską.

 

2 mln 870 tys. zł zostało zaplanowane w latach 2017-2018 r. na prace modernizacyjne na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków w celu spełnienia wymagań licencyjnych PZPN, w tym realizację sztucznego oświetlenia. Środki w wysokości 570 tys. zł zostały zapisane w autopoprawce do projektu budżetu na 2017 r., a 2,3 mln zł – w zaktualizowanej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r.     

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zabezpieczenia środków na budowę sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków w projekcie budżetu po autopoprawce prezydenta Częstochowy, należy wyjaśnić, że zasadnicza pula środków na sfinansowanie tej inwestycji (2,3 mln zł) została ujęta w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018, czyli wtedy, kiedy dwuletnia inwestycja będzie finalizowana.

W projekcie budżetu na 2017 r. została natomiast zarezerwowana kwota 70 tys. zł na pokrycie kosztów projektu budowlanego i rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.
Oprócz tego na inne niezbędne prace modernizacyjne związane z potrzebą przystosowania stadionu Rakowa do I-ligowych wymagań licencyjnych  autopoprawką zaproponowano przeznaczenie na ten cel 500 tys. zł w 2017 r.          

Kwota 2,3 mln zł jest uwzględniona w zaktualizowanej wersji Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy 2017-2031, w punkcie czwartym części związanej z opisem zmian w zakresie wieloletnich przedsięwzięć, [cyt.]:

Wprowadzenie nowego zadania przewidzianego do realizacji w ramach zadań majątkowych pn. „Budowa sztucznego oświetlenia boiska głównego na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków” w 2017 roku z kwotą /+/ 70 000 zł, a w roku 2018 z kwotą /+/ 2 300 000 zł celem poprawy warunków i stanu użytkowego obiektu sportowego.

Przypomnijmy, że zgodnie z informacjami z Polskiego Związku Piłki Nożnej, Raków Częstochowa, w przypadku awansu do I ligi, będzie mógł rozgrywać mecze rundy jesiennej sezonu 2017/2018 na własnym stadionie bez sztucznego oświetlenia, pod warunkiem rozpoczęcia przez administratora obiektu działań zmierzających do realizacji tej inwestycji oraz spełnienia innych wymagań dotyczących stadionu w kontekście gry w I lidze piłkarskiej. Według PZPN finalizacja inwestycji powinna nastąpić przed  rundą rewanżową, czyli w pierwszych miesiącach 2018 r.
Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania zadania publicznego, projekt budowlany, procedury administracyjne, postępowanie przetargowe, badania gruntu i prace w terenie, jest to - zdaniem służb miejskich - realny termin wykonania sztucznego oświetlenia. 

 

źródło:UM/ własne

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę